Nasz zespół – nowe rozdanie

Zespół Biometrii i Analizy Obrazów powiększył się w ostatnim czasie o nowych członków. Poniżej nowe zdjęcie naszej grupy. Od lewej: Piort Wachulec (magistrant), Anna Bartocha (magistrant), Joanna Świebocka-Więk (asystent), Prof. Khalid Saeed (kierownik zespołu), Adam Szczepański (asystent), Krzysztof Misztal (asystent).