TFML 2015

Zapraszamy do udziału w konferencji Theoretical Foundations of Machine Learning, która odbędzie się w Będlewie, w Polsce w dniach 16-21 lutego 2015. Konferencja kierowana jest do osób zajmujących się nauczaniem maszynowym oraz tematami pokrewnymi. Artykuł zgłoszona na konferencją zostaną opublikowane w Schedae Informaticae – czaspismo z listy B, 10 punktów. Termin nadsyłania artykułów mija 10 … Czytaj dalej