Koło Naukowe PB

Koło Naukowe Biometrii, Analizy i Przetwarzania Obrazów i Sygnałów, powstało na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej w listopadzie 2015 (choć nieoficjalnie rozpoczęło działalność w maju 2015 roku).

Zakres zainteresowań naukowych:

  • Przetwarzanie i analiza obrazów cyfrowych
  • Przetwarzanie i analiza sygnałów
  • Analiza i modelowanie układów elektronicznych
  • Biometria
  • Rozpoznawanie wzorców
  • Internet of Things
  • Bezpieczeństwo aplikacji, urządzeń i sieci komputerowych w oparciu o cechy biometryczne

Zarząd Koła Naukowego

  • Patryk Milewski – prezes zarządu
  • Dawid Najda – I-szy wiceprezes zarządu

Dotychczasowi prezesi zarządu

  • inż. Maciej Szymkowski – prezes zarządu Koła Naukowego w latach 2015 – 2018